ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Σύνδεση Μελών

Τηλ: 210-4110595 | e-mail: pedbirds@otenet.gr

Το σχολείο μας έλαβε τη σημαντική διάκριση «International School Award» από το Βρετανικό Συμβούλιο. Τη μεγάλη αυτή επιτυχία τη μοιράστηκε με τους γονείς που παρευρέθηκαν στη χριστουγεννιάτικη παράσταση «Η απαγωγή του νέου χρόνου». Πιο συγκεκριμένα στην αρχή της εκδήλωσης ο εκπρόσωπος του Βρετανικού Συμβουλίου στην Ελλάδα, Ευάγγελος Κραβαρίτης έκανε την επίδοση της τιμητικής διάκρισης στους διευθυντές της «Παιδαγωγικής», αναφέροντας ότι το σχολείο μας πλέον εντάσσεται σε μία περιορισμένη παγκόσμια λίστα σχολείων που έχουν καταφέρει κάτι αντίστοιχο. Στο πλαίσιο αυτής της πιστοποίησης, η «Παιδαγωγική» αξιολογήθηκε πολύ θετικά σε τομείς όπως η συνεργασία με άλλα σχολεία, η ανάπτυξη και η βελτίωση επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων του προσωπικού της, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων βασισμένων σε διεθνείς πρακτικές. Αξίζει να αναφερθεί ότι για τη λήψη της πιστοποίησης οι μαθητές μας συνεργάστηκαν εξαιρετικά με μαθητές σχολείων άλλων χωρών, ανακαλύπτοντας μέσω αυτής της πολυδιάστατης εκπαιδευτικής διαδικασίας καινούργια ήθη, έθιμα και πολιτισμούς. Κυρίως όμως αποτελεί το αποτέλεσμα σοβαρής προσπάθειας η οποία προϋποθέτει γνώση, παιδαγωγική προσέγγιση και κυρίως αγάπη.

 

designed by

© 2021 Εκπαιδευτήρια Παιδαγωγική - Birds