ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Σύνδεση Μελών

Τηλ: 210-4110595 | e-mail: pedbirds@otenet.gr

Το πρόγραμμα μελέτης του Δημοτικού Σχολείου λειτουργεί σε καθημερινή βάση εκτός Παρασκευής και περιλαμβάνει επίβλεψη για την προετοιμασία της επόμενης ημέρας και επιπλέον ενισχυτική διδασκαλία για όλες τις τάξεις. Οι μαθητές οι οποίοι παρακολουθούν το πρόγραμμα της μελέτης χωρίζονται ανά ηλικία σε ολιγομελείς ομάδες, ούτως ώστε η επίβλεψη και η ενίσχυσή τους να έχει όσο το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα. Βραχυπρόθεσμος στόχος του προγράμματος αυτού είναι οι μαθητές να εμπεδώσουν την ύλη της ημέρας με ασκήσεις και μακροπρόθεσμος να μάθουν να εργάζονται μεθοδικά και να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις.

designed by

© 2021 Εκπαιδευτήρια Παιδαγωγική - Birds