Θα πραγματοποιούνται από τον ειδικό γεωπόνο – κηποτέχνη του σχολείου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Roof Garden του σχολείου κάθε δεύτερη Παρασκευή. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση, θεωρητικές γνώσεις-προβολές, κατασκευή και γνωριμία με το θερμοκήπιο, επίσκεψη σε φυτώριο, κ.ά