Κατά τη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ, αναπτύσσοντας γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο μαθητής ανακαλύπτει τη γνώση μέσα από τη δημιουργία, την κατασκευή και το παιχνίδι. Το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος περιλαμβάνει έννοιες Φυσικής (μελέτη της κίνησης, μελέτη της επίδρασης της τριβής, μελέτη της σχέσης των δυνάμεων, μεταφορά ενέργειας κ.α), Μαθηματικών (αναλογίες, μέτρηση αποστάσεων, κατανόηση βασικών γεωμετρικών ιδιοτήτων όπως η περίμετρος κ.α), Μηχανικής (κατασκευή, έλεγχος και αξιολόγηση μηχανικών λύσεων κ.α) και Τεχνολογίας (αρχές προγραμματισμού κ.α).

Εκτός από το γνωστικό τομέα η εκπαιδευτική Ρομποτική έχει θετικές επιπτώσεις και στο συναισθηματικό τομέα αναπτύσσοντας την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση των παιδιών και στο κοινωνικό τομέα μέσω της κοινωνικοποίησης που αναπτύσσεται από την ομαδική εργασία.