ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Σύνδεση Μελών

Τηλ: 210-4110595 | e-mail: pedbirds@otenet.gr

Το σχολείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση τόσο στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων, όσο και στην καλλιέργεια της λογικομαθηματικής σκέψης, παρέχοντας παράλληλα με τα εγχειρίδια του υπουργείου Παιδείας πρόσθετο βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό.Με αυτή τη φιλοσοφία οι μαθητές αναλόγως την τάξη έχουν τη δυνατότητα μέσω του συστήματος του σχολείου να εξασκούνται επαρκώς και να υπερκαλύπτουν τις ανάγκες τους στα δύο αυτά αντικείμενα. Είναι γνωστό εξάλλου ότι από συστάσεως του σχολείου οι μαθητές του διακρίνονται σε διάφορους μαθητικούς πανελλήνιους και ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς και εξετάσεις (Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Φιλαναγνωσίας-Λογοτεχνίας, διαγωνισμούς εισαγωγής σε Πρότυπα ελληνικά και ξένα Σχολεία κλπ).

Στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν στοιχεία από την Ιστορία της ελληνικής Γλώσσας προετοιμαζόμενοι έτσι καλύτερα για το μάθημα των Αρχαίων του Γυμνασίου, στοιχεία Ρητορικής και θεωρίας της Λογοτεχνίας εντασσόμενοι σε ένα εταιρικό σύστημα εκπαίδευσης το οποίο τους προετοιμάζει καλύτερα για την εισαγωγή τους στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα των σπουδών στις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό Σχολείο «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ» καταρτίζεται από τους υπεύθυνους των τομέων αγγλικής και γαλλικής Γλώσσας αντίστοιχα. Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκά προσόντα.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία παρέχεται μέσα στο βασικό πρόγραμμα του σχολείου, χωρίς επιπλέον χρέωση, για όλους τους μαθητές από την Πρώτη μέχρι και την Έκτη Δημοτικού, με σκοπό αφενός οι μαθητές φεύγοντας από το σχολείο να έχουν κατανοήσει πλήρως τα μαθήματα της ημέρας, λύνοντας στην τάξη τις απορίες τους και αφετέρου κατά τακτά χρονικά διαστήματα να γίνονται από τους εκπαιδευτικούς ουσιαστικές επαναλήψεις της ύλης.

Όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα από το αναλυτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του υπουργείου Παιδείας γίνονται με τον ενδεδειγμένο παιδαγωγικά τρόπο.  Επισημαίνεται ότι και για τα αντικείμενα της Μελέτης του Περιβάλλοντος, της Ιστορίας, των Θρησκευτικών, της Πολιτικής και Κοινωνικής Αγωγής και της Ευέλικτης ζώνης το σχολείο παρέχει στους μαθητές επιπλέον υλικό όπου χρειάζεται είτε σε έντυπη, είτε σε ψηφιακή μορφή το οποίο επεξεργάζονται μαθητές. Η χρήση του διαδραστικού πίνακα γίνεται όταν κριθεί απαραίτητη από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Στα πλαίσια μάλιστα της Ευέλικτης ζώνης οργανώνονται κάθε χρόνο πολύ ενδιαφέρουσες και καινοτόμες δράσεις διαθεματικού χαρακτήρα.

Οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών) εντάσσονται καθημερινά στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είτε με την μορφή εκπαιδευτικού λογισμικού που βοηθά στην κατανόηση και στην εμπέδωση μαθημάτων της διδασκόμενης ύλης είτε με την διδασκαλία της πληροφορικής και την εκμάθηση ποικίλων λογισμικών.

Στο σχολείο, από τις μικρές τάξεις, καλλιεργούνται διάφορα ομαδικά αθλήματα, ο κλασικός αθλητισμός και ο χορός (κλασικός, μοντέρνος και παραδοσιακοί χοροί). Οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων μετέχουν σε διάφορα διασχολικά πρωταθλήματα (μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϋ, χάντμπωλ), όπως και σε αγώνες κλασικού αθλητισμού και διαγωνισμούς χορού.

Στα αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής (Μουσική, Καλλιτεχνικά, θεατρική Παιδεία) δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, διότι είναι γνωστό ότι βοηθούν σημαντικά στη σωστή συγκρότηση του χαρακτήρα, στην ψυχική ισορροπία των παιδιών, στην καλλιέργεια δημοκρατικού ήθους, στην ωρίμανση, στην ανάπτυξη αισθητικών κριτηρίων,  ενισχύοντας παράλληλα ουσιαστικές δεξιότητες όπως η μνήμη, η επιτυχής ολοκλήρωση στόχων, η υπομονή και η επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Η διδασκαλία των αντικειμένων αυτών γίνεται από το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό του εκπαιδευτηρίου.

Κάθε χρόνο οργανώνονται διάφορα ανοικτά για τους μαθητές των μεγάλων τάξεων της «Παιδαγωγικής» εργαστήρια Αεροναυτικής, Αστροφυσικής, διαφορετικών Μαθηματικών για τους μαθητές των μεγάλων τάξεων

designed by

© 2021 Εκπαιδευτήρια Παιδαγωγική - Birds