ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Σύνδεση Μελών

Τηλ: 210-4110595 | e-mail: pedbirds@otenet.gr

Όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα από το αναλυτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του υπουργείου Παιδείας γίνονται με τον ενδεδειγμένο παιδαγωγικά τρόπο.  Επισημαίνεται ότι και για τα αντικείμενα της Μελέτης του Περιβάλλοντος, της Ιστορίας, των Θρησκευτικών, της Πολιτικής και Κοινωνικής Αγωγής και της Ευέλικτης ζώνης το σχολείο παρέχει στους μαθητές επιπλέον υλικό όπου χρειάζεται είτε σε έντυπη, είτε σε ψηφιακή μορφή το οποίο επεξεργάζονται μαθητές. Η χρήση του διαδραστικού πίνακα γίνεται όταν κριθεί απαραίτητη από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Στα πλαίσια μάλιστα της Ευέλικτης ζώνης οργανώνονται κάθε χρόνο πολύ ενδιαφέρουσες και καινοτόμες δράσεις διαθεματικού χαρακτήρα.

designed by

© 2021 Εκπαιδευτήρια Παιδαγωγική - Birds