ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Σύνδεση Μελών

Τηλ: 210-4110595 | e-mail: pedbirds@otenet.gr

Η Ενισχυτική Διδασκαλία παρέχεται μέσα στο βασικό πρόγραμμα του σχολείου, χωρίς επιπλέον χρέωση, για όλους τους μαθητές από την Πρώτη μέχρι και την Έκτη Δημοτικού, με σκοπό αφενός οι μαθητές φεύγοντας από το σχολείο να έχουν κατανοήσει πλήρως τα μαθήματα της ημέρας, λύνοντας στην τάξη τις απορίες τους και αφετέρου κατά τακτά χρονικά διαστήματα να γίνονται από τους εκπαιδευτικούς ουσιαστικές επαναλήψεις της ύλης.

designed by

© 2021 Εκπαιδευτήρια Παιδαγωγική - Birds