ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Σύνδεση Μελών

Τηλ: 210-4110595 | e-mail: pedbirds@otenet.gr

Στα αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής (Μουσική, Καλλιτεχνικά, θεατρική Παιδεία) δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, διότι είναι γνωστό ότι βοηθούν σημαντικά στη σωστή συγκρότηση του χαρακτήρα, στην ψυχική ισορροπία των παιδιών, στην καλλιέργεια δημοκρατικού ήθους, στην ωρίμανση, στην ανάπτυξη αισθητικών κριτηρίων,  ενισχύοντας παράλληλα ουσιαστικές δεξιότητες όπως η μνήμη, η επιτυχής ολοκλήρωση στόχων, η υπομονή και η επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Η διδασκαλία των αντικειμένων αυτών γίνεται από το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό του εκπαιδευτηρίου.

designed by

© 2021 Εκπαιδευτήρια Παιδαγωγική - Birds