ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Σύνδεση Μελών

Τηλ: 210-4110595 | e-mail: pedbirds@otenet.gr

Κάθε χρόνο οργανώνονται διάφορα ανοικτά για τους μαθητές των μεγάλων τάξεων της «Παιδαγωγικής» εργαστήρια Αεροναυτικής, Αστροφυσικής, διαφορετικών Μαθηματικών για τους μαθητές των μεγάλων τάξεων

designed by

© 2021 Εκπαιδευτήρια Παιδαγωγική - Birds