Κάθε χρόνο οργανώνονται διάφορα ανοικτά για τους μαθητές των μεγάλων τάξεων της «Παιδαγωγικής» εργαστήρια Αεροναυτικής, Αστροφυσικής, διαφορετικών Μαθηματικών για τους μαθητές των μεγάλων τάξεων