ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Σύνδεση Μελών

Τηλ: 210-4110595 | e-mail: pedbirds@otenet.gr

Το σχολείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση τόσο στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων, όσο και στην καλλιέργεια της λογικομαθηματικής σκέψης, παρέχοντας παράλληλα με τα εγχειρίδια του υπουργείου Παιδείας πρόσθετο βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό.Με αυτή τη φιλοσοφία οι μαθητές αναλόγως την τάξη έχουν τη δυνατότητα μέσω του συστήματος του σχολείου να εξασκούνται επαρκώς και να υπερκαλύπτουν τις ανάγκες τους στα δύο αυτά αντικείμενα. Είναι γνωστό εξάλλου ότι από συστάσεως του σχολείου οι μαθητές του διακρίνονται σε διάφορους μαθητικούς πανελλήνιους και ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς και εξετάσεις (Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Φιλαναγνωσίας-Λογοτεχνίας, διαγωνισμούς εισαγωγής σε Πρότυπα ελληνικά και ξένα Σχολεία κλπ).

Στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν στοιχεία από την Ιστορία της ελληνικής Γλώσσας προετοιμαζόμενοι έτσι καλύτερα για το μάθημα των Αρχαίων του Γυμνασίου, στοιχεία Ρητορικής και θεωρίας της Λογοτεχνίας εντασσόμενοι σε ένα εταιρικό σύστημα εκπαίδευσης το οποίο τους προετοιμάζει καλύτερα για την εισαγωγή τους στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης.

designed by

© 2021 Εκπαιδευτήρια Παιδαγωγική - Birds