ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Σύνδεση Μελών

Τηλ: 210-4110595 | e-mail: pedbirds@otenet.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Αίτηση προεγγραφής

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Δημοτικό Σχολείο μαθητών οι οποίο δεν φοιτούν στο Νηπιαγωγείο «BIRDS» ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους και ολοκληρώνονται το ανώτατο μέχρι τα τέλη Μαΐου. Είναι σκόπιμο όμως οι αιτήσεις να γίνονται μέχρι το Δεκέμβριο, για τον καλύτερο προγραμματισμό λειτουργίας του σχολείου και διότι ο αριθμός των μαθητών συμπληρώνεται γρήγορα, ιδιαίτερα στην Α΄ Δημοτικού. Σημειώνεται ότι δίδεται προτεραιότητα στους μαθητές των προσχολικών τμημάτων των ‘‘BIRDS’’, στα παιδιά των αποφοίτων («BIRDS-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ») και στα παιδιά των αποφοίτων του SAINT-PAUL, χωρίς να αποκλείονται βεβαίως και οι περιπτώσεις μαθητών από άλλα Νηπιαγωγεία. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία υποβολής του εντύπου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθορίζει την προτεραιότητα της εγγραφής στο σχολείο. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών συμπληρωθεί, τότε οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται σε λίστα αναμονής και ειδοποιούνται έγκαιρα από τη Γραμματεία του σχολείου (Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο τηλεφωνικό κέντρο: 210-4110595-6). Ακολούθως, ύστερα από την ολοκλήρωση και την αποδοχή της αίτησης από το σχολείο, οι εγγραφές σε οποιαδήποτε τάξη γίνονται από τον γονέα ή το νόμιμο κηδεμόνα του μαθητή ή της μαθήτριας από 1η Ιουνίου έως και 15 Ιουνίου του προηγούμενου έτους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Π.Δ. (υπ’ αριθμ. 390/1990 ΦΕΚ 154Α της 21/11/1999 Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων). 

 

Αίτηση προεγγραφής για το Δημοτικό Σχολείο «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ»

από τους γονείς των μαθητών του Νηπιαγωγείου ‘‘BIRDS’’

Οι γονείς και οι κηδεμόνες υποψήφιων μαθητών-μαθητριών για την Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου, που προέρχονται από το Νηπιαγωγείο ‘‘Birds’’ πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση είτε στη Γραμματεία του Νηπιαγωγείου, είτε στη Γραμματεία του Δημοτικού Σχολείου, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων του προηγούμενου έτους και συγκεκριμένα στο χρονικό διάστημα το οποίο αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση η οποία κάθε χρόνο κοινοποιείται στους γονείς.

Αποδοχή αίτησης εγγραφής

Η αποδοχή της εγγραφής μαθητή/τριας σε οποιαδήποτε τάξη του Σχολείου αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου του σχολείου.

Τήρηση εσωτερικού κανονισμού

Με την εγγραφή του μαθητή ή της μαθήτριας, ο γονέας ή κηδεμόνας συμφωνεί και αποδέχεται να τηρεί τις αρχές και τους κανονισμούς του Σχολείου. Σημειώνεται ότι κατά την πραγματοποίηση της εγγραφής καταρτίζεται και υπογράφεται σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ Σχολείου και του γονέα ή του κηδεμόνα η οποία λήγει στο τέλος του σχολικού έτους.

Μεταφορά μαθητών – δρομολόγια σχολικών λεωφορείων

Η μεταφορά των μαθητών γίνεται για όσους γονείς επιθυμούν τα παιδιά τους να μεταφέρονται με τα σχολικά αυτοκίνητα. Επιδιώκεται με κατάλληλη διάρθρωση των δρομολογίων να μη παραμένουν οι μαθητές για πολύ χρονικό διάστημα στο σχολικό αυτοκίνητο. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού οι περιοχές από τις οποίες έρχονται οι μαθητές μας είναι αυστηρώς καθορισμένες και αναλόγου αποστάσεως.

Συνεργασία σχολείου – γονέων

Η συνεργασία σχολείου και γονέων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου επ’ ωφελεία των μαθητών και κυρίως επιβάλλεται, διότι δεν νοείται πρόοδος και σωστή διαπαιδαγώγηση του παιδιού, εάν δεν υπάρχει συντονισμός ενεργειών και κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων της αγωγής από γονείς και δασκάλους. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους πραγματοποιούνται συναντήσεις ενημερωτικού χαρακτήρα για όλες τις τάξεις του Δημοτικού, με σκοπό οι γονείς να ενημερωθούν εγκαίρως για τις απαιτήσεις της νέας σχολικής χρονιάς. Οι συναντήσεις αυτές συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και είτε είναι ομαδικές, είτε είναι ατομικές κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία. Επίσης υπάρχει αδιάλειπτη επικοινωνία σχολείου και γονέων με ενημερωτικές εγκυκλίους, σημειώματα, τηλεφωνήματα όσες φορές κριθεί αναγκαίο. Η ημέρα και η ώρα των ομαδικών συναντήσεων γνωστοποιείται εγκαίρως με ανακοίνωση.

Ενημέρωση: Η ενημέρωση για όλες τις δραστηριότητες των εκπαιδευτηρίων γίνεται με τις ανακοινώσεις οι οποίες στέλνονται στο σπίτι μέσω των μαθητών ή μέσω της ηλεκτρονικής θυρίδας την οποία έχουν δηλώσει οι γονείς στη Γραμματεία. Οι σημαντικότερες αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του σχολείου στο διαδίκτυο.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

designed by

© 2021 Εκπαιδευτήρια Παιδαγωγική - Birds