Το Νηπιαγωγείο ″BIRDS″ εκτός από τη συγκεκριμένη ύλη του αναλυτικού προγράμματος – πρώτη γραφή, προγραφικές ασκήσεις, ζωγραφική, χειροτεχνία, ανάπτυξη του προφορικού λόγου κλπ- προετοιμάζει ψυχοπνευματικά το παιδί για να δεχθεί τη γνώση στο Δημοτικό σχολείο.

Φροντίζει δηλαδή να περάσουν τα νήπια ομαλά και σταθερά απ’ τη νηπιακή στη σχολική ηλικία, χωρίς εκτροπές και δυσκολίες. Ειδικότερα καλλιεργούν τον ψυχοπνευματικό κόσμο του παιδιού (Μουσική, Μουσικά όργανα, Μουσικοκινητική αγωγή) και βοηθούν και τη σωματική του ανάπτυξη με αθλητικές δραστηριότητες (ρυθμική, μπαλέτο, γυμναστική).

Φροντίζουμε ακόμη στο Νηπιαγωγείο ″BIRDS″ τα νήπια να αποκτήσουν αυτονομία, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες να αποδίδουν στις διάφορες εργασίες τους και να χαίρονται το αποτέλεσμα των εργασιών τους, να χαίρονται την επιτυχία τους, στοιχεία απαραίτητα για τη συγκρότηση της προσωπικότητας του παιδιού.

Τέλος για την πραγμάτωση των εκπαιδευτικών στόχων τα ″BIRDS″ αντιμετωπίζουν τα παιδιά το κάθε ένα χωριστά ως μονάδα και όχι ως σύνολο και κυρίως θεωρούν την οργάνωση και τη μεθοδική εργασία βάση για τη σωστή εκπαίδευση.

Από τον Παιδικό Σταθμό ″BIRDS″ τα νήπια εντάσσονται σε ένα πλήρες, αντίστοιχο για την ηλικία τους, εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο τα βοηθά να αναπτύξουν όλες εκείνες τις δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για την ομαλή μετάβαση στο προσχολικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.

Στο Νηπιαγωγείο ″BIRDS″, η ύλη του αναλυτικού προγράμματος του υπουργείου Παιδείας εμπλουτίζεται με ένα εκπαιδευτικό υλικό του σχολείου που αφορά στη διδασκαλία των προγραφικών ασκήσεων, των προμαθηματικών εννοιών, τη ζωγραφική, τη χειροτεχνία, και στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου. Φροντίζει δηλαδή να περάσουν τα νήπια ομαλά και σταθερά απ’ τη νηπιακή στη σχολική ηλικία, χωρίς εκτροπές και δυσκολίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντάσσεται η Μουσική Παιδεία, η Γυμναστική ο Χορός (Ρυθμική και Μπαλέτο), η Κηπουρική και γενικότερα η περιβαλλοντική εκπαίδευση με σκοπό την καλύτερη δυνατή καλλιέργεια του ψυχοπνευματικού κόσμου των παιδιών.

Φροντίζουμε ακόμη στο Νηπιαγωγείο ″BIRDS″ τα νήπια να αποκτήσουν αυτονομία, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες να αποδίδουν στις διάφορες εργασίες τους και να χαίρονται το αποτέλεσμα των εργασιών τους, να χαίρονται την επιτυχία τους, στοιχεία απαραίτητα για τη συγκρότηση της προσωπικότητας του παιδιού.

Τέλος για την πραγμάτωση των εκπαιδευτικών στόχων τα ″BIRDS″ αντιμετωπίζουν τα παιδιά το κάθε ένα χωριστά ως μονάδα και όχι ως σύνολο και κυρίως θεωρούν την οργάνωση και τη μεθοδική εργασία βάση για τη σωστή εκπαίδευση.

Η σημασία της μουσειακής εκπαίδευσης

Το Μουσείο των εκπαιδευτηρίων «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ» έγινε με σκοπό οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με ιδιωτικές συλλογές και να μυηθούν στην ουσία της μουσειακής εκπαίδευσης. Στο πνεύμα αυτό έχουν φιλοξενηθεί οι παρακάτω Εκθέσεις-Αφιερώματα:

Educational Program

Apart from the appointed teaching material of the detailed curriculum – first writing, proscriptive exercises, painting, - ″BIRDS″ Nursery School sees for psycho-spiritual development of the child to accept Primary School knowledge. Therefore it sees to the toddlers’ harmonious and stable transition from early childhood to school age, without aberrations and problems.

They specifically cultivate the psycho-spiritual world of the child (Music, Music Instruments, musico-kinetic education) and assist its physical development by engaging into sport activities (rhythmic gymnastics, ballet, gymnastics).

In “Birds” Nursery School, we also attend to the toddlers’ autonomy in order to develop initiatives, to optimize their performance and enjoy the outcomes of their efforts, which are necessary for the formation of their personality.

Finally and in order to achieve the educational goals, ″BIRDS″ approach children individually as a unique personality and most importantly they consider organization and thorough work as the basis for an appropriate education.

Apart from the courses provided in the official curriculum by the Ministry of Education and Religious Affairs,  the students of “Pedagogiki” Primary School, have the opportunity to participate in the following activities.

The Curriculum at the Primary School “PEDAGOGIKI” is expanded, due to the appropriate planning and the extended seven-hour schedule. The curriculum includes multiple innovations, always aiming at the complete understanding of the lessons taught each day, by the students upon leaving classroom.

The students of «PEDAGOGIKI» Primary School, are also provided apart from the mandatory courses included in the official curriculum of the Ministry of Education and Religion Affairs the opportunity to join the following activities:

The importance of museum education

The museum of “Pedagogiki” Educational Center was founded in order to bring students in contact with the private collections and engage them into the essence of museum education. In this spirit the museum has housed the following Exhibitions-Tributes: