Εκπαιδευτήρια "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - BIRDS"

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Εκπαιδευτικές Συνεργασίες

Επικοινωνία

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Δημοτικό ΣΧΟΛΕΙΟ

  • Διστόμου 7-9 Πειραιάς
  • pedbirds@otenet.gr
  • 2104110595 - 2104110596
"BIRDS"

παιδικός σταθμός - νηπιαγωγείο

  • Νικοδήμου 2 και Μαβίλη Καστέλα
  • pedbirds@otenet.gr
  • 210 4173341

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Επιστροφή

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα από το αναλυτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του υπουργείου Παιδείας γίνονται με τον ενδεδειγμένο παιδαγωγικά τρόπο. Επισημαίνεται ότι για όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Θρησκευτικά, Πολιτική και Κοινωνική Αγωγή, κ.λπ) το σχολείο παρέχει στους μαθητές όπου χρειάζεται επιπλέον υλικό, είτε σε έντυπη, είτε σε ψηφιακή μορφή. Η χρήση του διαδραστικού πίνακα, της διαδικτυακής πλατφόρμας, της μαθητικής ταμπλέτας και γενικότερα των πολυμέσων γίνεται όταν κριθεί απαραίτητη από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Στο πλαίσιο μάλιστα της Ευέλικτης ζώνης οργανώνονται κάθε χρόνο πολύ ενδιαφέρουσες και καινοτόμες δράσεις διαθεματικού χαρακτήρα.