ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Σύνδεση Μελών

Τηλ: 210-4110595 | e-mail: pedbirds@otenet.gr

Το πρόγραμμα των σπουδών στις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό Σχολείο «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ» καταρτίζεται από τους υπεύθυνους των τομέων αγγλικής και γαλλικής Γλώσσας αντίστοιχα. Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκά προσόντα.

 

Τομέας Αγγλικών Σπουδών

Διδασκαλία σε φροντιστηριακό επίπεδο από την Α΄ Δημοτικού. Επιπλέον οι μαθητές από τη Δ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας - διπλώματα του Cambridge University μέσω του Ελληνοβρετανικού Συμβουλίου (British Council). Συγκεκριμένα:

Δ΄ τάξη: Δίπλωμα Starters

E΄ τάξη: Δίπλωμα Μovers

ΣΤ΄ τάξη: Δίπλωμα Flyers

Σημειώνεται ότι το σχολείο λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο του Ελληνοβρετανικού Συμβουλίου για τις πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας του Cambridge University (βλ. επίσης Συνεργασίες Cambridge University).

Επίσης, στα πλαίσια της καλλιέργειας της αγγλικής Γλώσσας οι μαθητές έρχονται σε επαφή με στοιχεία του βρετανικού και αμερικάνικου πολιτισμού μέσα από διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (προγράμματα φιλαναγνωσίας, αγγλικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις, ταξίδια στο εξωτερικό κτλ). Λόγω της ιδιαίτερα επιμελημένης δουλειάς που γίνεται στο σχολείο οι μαθητές δεν χρειάζονται καμία επιπλέον ενίσχυση από φροντιστήρια ή ιδιαίτερα μαθήματα.

Τομέας Γαλλικών Σπουδών

Η διδασκαλία της γαλλικής Γλώσσας στην ‘‘ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ’’ ξεκινά από την Α΄Δημοτικού. Από τη Δ΄ Δημοτικού η διδασκαλία ενισχύεται σημαντικά, με στόχο αποφοιτώντας από τη ΣΤ΄ Δημοτικού όλοι οι μαθητές να είναι σε θέση νααποκτήσουν το δίπλωμα DELF Prim A1, χωρίς να χρειάζονται να κάνουν επιπλέον μαθήματα εκτός σχολείου. Εκτός όμως από τη φροντιστηριακού τύπου εκπαίδευση,επιτυγχάνεται και μία ουσιαστικότερη προσέγγιση της Γλώσσας, μέσω του γαλλικού πολιτισμού. Στο πνεύμα αυτό οι μαθητές έρχονται σε επαφή με διάφορα προγράμματα φιλαναγνωσίας, με το γαλλικό Θέατρο, τον κινηματογράφο, τη γαστρονομία κ.ά.

Το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου καταρτίζεται από τον υπεύθυνο του τομέα ΓαλλικώνΣπουδών του σχολείου σε συνεργασία με τον αντίστοιχο υπεύθυνο του Τομέα Γαλλικών της Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά, Saint-Paul και με βάση τις προδιαγραφές του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας (Institut Français de Grèce) με το οποίο συνεργάζεται.

Το Δημοτικό Σχολείο «Παιδαγωγική» λειτουργεί και ως εξεταστικό κέντρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας (Ι.F. Grèce) για τις εξετάσεις διπλωμάτων γλωσσομάθειας (βλ. επίσης Συνεργασίες/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας).

designed by

© 2021 Εκπαιδευτήρια Παιδαγωγική - Birds