Το πρόγραμμα διδασκαλίας κλασικού και σύγχρονου χορού πραγματοποιείται από τη χορογράφο της ‘‘ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ’’, σε μία ειδικά διαμορφωμένη και υψηλών  προδιαγραφών  αίθουσα  του  σχολείου.  Οι μαθήτριες χωρίζονται σε επίπεδα ανάλογα την κατάρτισή τους και κατά τη διάρκεια της χρονιάς παρουσιάζουν τη δουλειά τους σε ανοικτό μάθημα, όπως και σε εκδηλώσεις του σχολείου.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα (Δευτέρα-Τετάρτη).