ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Σύνδεση Μελών

Τηλ: 210-4110595 | e-mail: pedbirds@otenet.gr

Από τον Παιδικό Σταθμό ″BIRDS″ τα νήπια εντάσσονται σε ένα πλήρες, αντίστοιχο για την ηλικία τους, εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο τα βοηθά να αναπτύξουν όλες εκείνες τις δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για την ομαλή μετάβαση στο προσχολικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.

Στο Νηπιαγωγείο ″BIRDS″, η ύλη του αναλυτικού προγράμματος του υπουργείου Παιδείας εμπλουτίζεται με ένα εκπαιδευτικό υλικό του σχολείου που αφορά στη διδασκαλία των προγραφικών ασκήσεων, των προμαθηματικών εννοιών, τη ζωγραφική, τη χειροτεχνία, και στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου. Φροντίζει δηλαδή να περάσουν τα νήπια ομαλά και σταθερά απ’ τη νηπιακή στη σχολική ηλικία, χωρίς εκτροπές και δυσκολίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντάσσεται η Μουσική Παιδεία, η Γυμναστική ο Χορός (Ρυθμική και Μπαλέτο), η Κηπουρική και γενικότερα η περιβαλλοντική εκπαίδευση με σκοπό την καλύτερη δυνατή καλλιέργεια του ψυχοπνευματικού κόσμου των παιδιών.

Φροντίζουμε ακόμη στο Νηπιαγωγείο ″BIRDS″ τα νήπια να αποκτήσουν αυτονομία, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες να αποδίδουν στις διάφορες εργασίες τους και να χαίρονται το αποτέλεσμα των εργασιών τους, να χαίρονται την επιτυχία τους, στοιχεία απαραίτητα για τη συγκρότηση της προσωπικότητας του παιδιού.

Τέλος για την πραγμάτωση των εκπαιδευτικών στόχων τα ″BIRDS″ αντιμετωπίζουν τα παιδιά το κάθε ένα χωριστά ως μονάδα και όχι ως σύνολο και κυρίως θεωρούν την οργάνωση και τη μεθοδική εργασία βάση για τη σωστή εκπαίδευση.

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με εικονογραφημένα βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, λεξικά καθώς και με αφίσες, χάρτες κλπ σε τρόπον ώστε εικόνες και κείμενο να τους μεταφέρουν το μήνυμα.

(Γλώσσα, Εικαστικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μουσική).

Ακόμη τα παιδιά «ακούν» κείμενα από βιβλία που τους διαβάζει η νηπιαγωγός σε κανονικό ρυθμό ανάγνωσης χρωματίζοντας τη φωνή ανάλογα με το περιεχόμενο του κειμένου. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να παρεμβαίνουν κατά την ανάγνωση του κειμένου κάνοντας υποθέσεις για τη συνέχεια και το τέλος της ιστορίας.

Επίσης κατά τη διάρκεια εξόδων από το Νηπιαγωγείο ενθαρρύνονται στο να προσπαθούν να αναγνωρίσουν κάποια ονόματα δρόμων ή ορισμένες από τις επιγραφές των καταστημάτων κλπ.

Στο Νηπιαγωγείο υποστηρίζουμε την προσπάθεια των παιδιών να μάθουν να κρατούν σωστά το μολύβι, την κιμωλία, να μπορούν να τα χρησιμοποιούν παίρνοντας τη σωστή σωματική στάση. Να γράφουν το όνομά τους στις εργασίες τους με κεφαλαία ή πεζά γράμματα, όπως και με μεμονωμένα γράμματα και λέξεις.

Ειδική μέθοδος διδασκαλίας Μαθηματικών.

Η συστηματική εφαρμογή της ειδικής μεθόδου για τη διδασκαλία της αριθμητικής, αφ’ ενός ενθουσιάζει τα παιδιά, αφ’ ετέρου τους ανοίγει ευρύτατους ορίζοντες στον τομέα της διαμορφώσεως μαθηματικής σκέψης ″Λογισμός″.

Τα αποτελέσματα είναι άριστα και τα παιδιά βρίσκουν πολλούς τρόπους μόνα τους με ιδιαίτερο ενθουσιασμό για να αλλάζουν μορφή σε μία αριθμητική παράσταση. Η προετοιμασία αυτή η οποία περνά και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο να μην αντιμετωπίζουν τα παιδιά κανένα πρόβλημα στην Α΄ Δημοτικού αλλά να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μαθηματικά.

Αγγλικά – Γαλλικά

Τα γαλλικά όπως και τα αγγλικά αποτελούν μέρος του καθημερινού προγράμματος του νηπιαγωγείου "BIRDS". Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία από τις δύο ξένες γλώσσες.  Οι μαθητές συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο αποτελείται από  τραγούδια, παιχνίδια, παραμυθία, ζωγραφική, θεατρικά σκετς κ.ά. Αυτές οι δραστηριότητες είναι κυρίως ακουστικού και προφορικού περιεχομένου. Τα αγγλικά ή τα γαλλικά παρουσιάζονται στους μαθητές κυρίως με οπτικά ερεθίσματα όπως εικόνες, flashcards, ζωγραφιές κτλ., προσφέροντας στα νήπια ένα σύγχρονο επικοινωνιακό τρόπο να μάθουν τη γλώσσα. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις οι μαθητές μπορούν να εμπεδώσουν την έννοια της λέξης και να μιλήσουν απευθείας την ξένη γλώσσα, αφού ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν το λεξιλόγιο και τις εκφράσεις που έχουν μάθει μέσα από το εκπαιδευτικό παιχνίδι της τάξης, χωρίς να χρειάζονται να βασιστούν στη μητρική τους γλώσσα.

Ο στόχος των μαθημάτων αυτών είναι να δώσουν στους μαθητές την ικανότητα επικοινωνίας χρησιμοποιώντας τη γλώσσα με διασκεδαστικό, αλλά ταυτόχρονα εκπαιδευτικό τρόπο. Η φιλοσοφία του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος είναι το παιδί να ανακαλύπτει την ξένη γλώσσα προοδευτικά: αρχικά κατανοώντας (με τη βοήθεια κινήσεων και εκφράσεων, χωρίς τη χρήση λόγου), στη συνέχεια με σύντομες «λεκτικές αντιδράσεις» (όπως "ναι", "όχι") κι ύστερα πιο "πλούσιες" σε λεκτικό επίπεδο αντιδράσεις. Μετά είναι ικανό να παίρνει το λόγο και να δημιουργεί μικρούς διαλόγους με τους συμμαθητές του ή τον διδάσκοντα. Οι αίθουσες διδασκαλίες είναι κατάλληλα διαμορφωμένες με θεματικές αφίσες, έντυπο και πολυμεσικό υλικό. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις τα παιδιά ξεκινούν την εκμάθηση με ψυχαγωγικό και παιδαγωγικά ορθό τρόπο, διότι κάθε φορά εισάγονται ενότητες με θέματα που άπτονται της ηλικίας τους. Αυτό που πρέπει να υπογραμμιστεί, είναι η ποικιλία των μέσων εκμάθησης που χρησιμοποιούνται: cd, παραμύθια, μαγνητικός-διαδραστικός πίνακας, αφίσες και μαριονέτες με τη βοήθεια των οποίων δημιουργούμε σύντομους διαλόγους. Έτσι ενισχύεται η κατανόηση και παραγωγή του προφορικού λόγου.

designed by

© 2021 Εκπαιδευτήρια Παιδαγωγική - Birds