ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Σύνδεση Μελών

Τηλ: 210-4110595 | e-mail: pedbirds@otenet.gr

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με εικονογραφημένα βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, λεξικά καθώς και με αφίσες, χάρτες κλπ σε τρόπον ώστε εικόνες και κείμενο να τους μεταφέρουν το μήνυμα.

(Γλώσσα, Εικαστικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μουσική).

Ακόμη τα παιδιά «ακούν» κείμενα από βιβλία που τους διαβάζει η νηπιαγωγός σε κανονικό ρυθμό ανάγνωσης χρωματίζοντας τη φωνή ανάλογα με το περιεχόμενο του κειμένου. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να παρεμβαίνουν κατά την ανάγνωση του κειμένου κάνοντας υποθέσεις για τη συνέχεια και το τέλος της ιστορίας.

Επίσης κατά τη διάρκεια εξόδων από το Νηπιαγωγείο ενθαρρύνονται στο να προσπαθούν να αναγνωρίσουν κάποια ονόματα δρόμων ή ορισμένες από τις επιγραφές των καταστημάτων κλπ.

designed by

© 2021 Εκπαιδευτήρια Παιδαγωγική - Birds