Στο Νηπιαγωγείο υποστηρίζουμε την προσπάθεια των παιδιών να μάθουν να κρατούν σωστά το μολύβι, την κιμωλία, να μπορούν να τα χρησιμοποιούν παίρνοντας τη σωστή σωματική στάση. Να γράφουν το όνομά τους στις εργασίες τους με κεφαλαία ή πεζά γράμματα, όπως και με μεμονωμένα γράμματα και λέξεις.