ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Σύνδεση Μελών

Τηλ: 210-4110595 | e-mail: pedbirds@otenet.gr

Ειδική μέθοδος διδασκαλίας Μαθηματικών.

Η συστηματική εφαρμογή της ειδικής μεθόδου για τη διδασκαλία της αριθμητικής, αφ’ ενός ενθουσιάζει τα παιδιά, αφ’ ετέρου τους ανοίγει ευρύτατους ορίζοντες στον τομέα της διαμορφώσεως μαθηματικής σκέψης ″Λογισμός″.

Τα αποτελέσματα είναι άριστα και τα παιδιά βρίσκουν πολλούς τρόπους μόνα τους με ιδιαίτερο ενθουσιασμό για να αλλάζουν μορφή σε μία αριθμητική παράσταση. Η προετοιμασία αυτή η οποία περνά και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο να μην αντιμετωπίζουν τα παιδιά κανένα πρόβλημα στην Α΄ Δημοτικού αλλά να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μαθηματικά.

designed by

© 2021 Εκπαιδευτήρια Παιδαγωγική - Birds