ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Σύνδεση Μελών

Τηλ: 210-4110595 | e-mail: pedbirds@otenet.gr

Αγγλικά – Γαλλικά

Τα γαλλικά όπως και τα αγγλικά αποτελούν μέρος του καθημερινού προγράμματος του νηπιαγωγείου "BIRDS". Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία από τις δύο ξένες γλώσσες.  Οι μαθητές συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο αποτελείται από  τραγούδια, παιχνίδια, παραμυθία, ζωγραφική, θεατρικά σκετς κ.ά. Αυτές οι δραστηριότητες είναι κυρίως ακουστικού και προφορικού περιεχομένου. Τα αγγλικά ή τα γαλλικά παρουσιάζονται στους μαθητές κυρίως με οπτικά ερεθίσματα όπως εικόνες, flashcards, ζωγραφιές κτλ., προσφέροντας στα νήπια ένα σύγχρονο επικοινωνιακό τρόπο να μάθουν τη γλώσσα. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις οι μαθητές μπορούν να εμπεδώσουν την έννοια της λέξης και να μιλήσουν απευθείας την ξένη γλώσσα, αφού ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν το λεξιλόγιο και τις εκφράσεις που έχουν μάθει μέσα από το εκπαιδευτικό παιχνίδι της τάξης, χωρίς να χρειάζονται να βασιστούν στη μητρική τους γλώσσα.

Ο στόχος των μαθημάτων αυτών είναι να δώσουν στους μαθητές την ικανότητα επικοινωνίας χρησιμοποιώντας τη γλώσσα με διασκεδαστικό, αλλά ταυτόχρονα εκπαιδευτικό τρόπο. Η φιλοσοφία του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος είναι το παιδί να ανακαλύπτει την ξένη γλώσσα προοδευτικά: αρχικά κατανοώντας (με τη βοήθεια κινήσεων και εκφράσεων, χωρίς τη χρήση λόγου), στη συνέχεια με σύντομες «λεκτικές αντιδράσεις» (όπως "ναι", "όχι") κι ύστερα πιο "πλούσιες" σε λεκτικό επίπεδο αντιδράσεις. Μετά είναι ικανό να παίρνει το λόγο και να δημιουργεί μικρούς διαλόγους με τους συμμαθητές του ή τον διδάσκοντα. Οι αίθουσες διδασκαλίες είναι κατάλληλα διαμορφωμένες με θεματικές αφίσες, έντυπο και πολυμεσικό υλικό. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις τα παιδιά ξεκινούν την εκμάθηση με ψυχαγωγικό και παιδαγωγικά ορθό τρόπο, διότι κάθε φορά εισάγονται ενότητες με θέματα που άπτονται της ηλικίας τους. Αυτό που πρέπει να υπογραμμιστεί, είναι η ποικιλία των μέσων εκμάθησης που χρησιμοποιούνται: cd, παραμύθια, μαγνητικός-διαδραστικός πίνακας, αφίσες και μαριονέτες με τη βοήθεια των οποίων δημιουργούμε σύντομους διαλόγους. Έτσι ενισχύεται η κατανόηση και παραγωγή του προφορικού λόγου.

designed by

© 2021 Εκπαιδευτήρια Παιδαγωγική - Birds