ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Σύνδεση Μελών

Τηλ: 210-4110595 | e-mail: pedbirds@otenet.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Εγγραφή

Οι αιτήσεις για την προεγγραφή νηπίων ξεκινούν την 1η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Αμέσως μόλις συμπληρωθεί ο αριθμός των νηπίων που μπορεί να δεχθεί ο Παιδικός Σταθμός – Νηπιαγωγείο, οι υπόλοιπες αιτήσεις που υποβάλλονται καταχωρούνται με σειρά προτεραιότητας από τη Γραμματεία του σχολείου, ώστε να ειδοποιούνται έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι εάν δημιουργηθεί κάποιο κενό μέχρι την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Η Γραμματεία του Νηπιαγωγείου λειτουργεί καθημερινά από το πρωί 7.30 έως και το απόγευμα 16.00. Επίσης κάθε Δευτέρα λειτουργεί και από τις 18.00 έως τις 20.00. Τηλ. Κέντρο: 2104173341 – 2104176845 – 2104119856.

 

Αποδοχή αίτησης εγγραφής

Η αποδοχή της εγγραφής μαθητή/τριας αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου του σχολείου.

 

Τήρηση εσωτερικού κανονισμού

Με την εγγραφή του μαθητή ή της μαθήτριας, ο γονέας ή κηδεμόνας συμφωνεί και αποδέχεται να τηρεί τις αρχές και τους κανονισμούς του Σχολείου. Σημειώνεται ότι κατά την πραγματοποίηση της εγγραφής καταρτίζεται και υπογράφεται σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ Σχολείου και του γονέα ή του κηδεμόνα η οποία λήγει στο τέλος του σχολικού έτους.

 

Μεταφορά μαθητών – δρομολόγια σχολικών λεωφορείων

Η μεταφορά των μαθητών γίνεται για όσους γονείς επιθυμούν τα παιδιά τους να μεταφέρονται με τα σχολικά αυτοκίνητα. Επιδιώκεται με κατάλληλη διάρθρωση των δρομολογίων να μη παραμένουν οι μαθητές για πολύ χρονικό διάστημα στο σχολικό αυτοκίνητο. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού οι περιοχές από τις οποίες έρχονται οι μαθητές μας είναι αυστηρώς καθορισμένες και αναλόγου αποστάσεως.

 

designed by

© 2021 Εκπαιδευτήρια Παιδαγωγική - Birds