ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Σύνδεση Μελών

Τηλ: 210-4110595 | e-mail: pedbirds@otenet.gr

Τα εκπαιδευτήρια ‘‘Παιδαγωγική-Birds’’ με τη συνεργαζόμενη Σχολή ‘‘Saint-Paul’’ στα πλαίσια των κοινών δραστηριοτήτων τους, κάθε χρόνο προσφέρουν στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς των σχολείων Σεμιναριακούς Κύκλους Σπουδών με θέμα τους τομείς ψυχικής υγείας. Ειδικότερα εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη και στην ψυχική υγεία του ανθρώπου από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση, το σχολικό περιβάλλον, την οικογενειακή ζωή κ.α..

Οι εισηγητές σε αυτά τα σεμινάρια είναι διακεκριμένοι και εξειδικευμένοι στο αντικείμενό τους επιστήμονες (πανεπιστημιακοί, διδάκτορες, κ.ά., για περισσότερες πληροφορίες βλ. στο αναλυτικό πρόγραμμα σεμιναρίων ανά έτος)

Από τα συνεργαζόμενα σχολεία οργανώνονται διαλέξεις ανοικτές στο κοινό με θέματα που αφορούν τόσο τους γονείς, όσο και την ευρύτερη πειραϊκή κοινωνία. Οι διαλέξεις αυτές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με άλλους φορείς όπως είναι το Μορφωτικό Τμήμα της Γαλλικής Πρεσβείας, το Βρετανικό Συμβούλιο, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο κ.ά.

Το εκπαιδευτήριο «Παιδαγωγική» εκτός από τα ετήσια προγράμματα επιμόρφωσης τα οποία παρέχει στους εκπαιδευτικούς του, είναι πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής «Διόφαντος» του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) και από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως Κέντρο δια Βίου Μάθησης δευτέρου επιπέδου (ΚΔΒΜ2).

Επίσης το ΚΔΒΜ2 του εκπαιδευτηρίου από το έτος 2014 συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC). Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται επιμορφώσεις εκπαιδευτικών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε διάφορα αντικείμενα όπως είναι η χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, οι καινοτομίες στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών, η Συμβουλευτική, η Διοίκηση της Εκπαίδευσης, η Ειδική Αγωγή κ.ά.   

designed by

© 2021 Εκπαιδευτήρια Παιδαγωγική - Birds