ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Σύνδεση Μελών

Τηλ: 210-4110595 | e-mail: pedbirds@otenet.gr

Το εκπαιδευτήριο «Παιδαγωγική» εκτός από τα ετήσια προγράμματα επιμόρφωσης τα οποία παρέχει στους εκπαιδευτικούς του, είναι πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής «Διόφαντος» του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) και από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως Κέντρο δια Βίου Μάθησης δευτέρου επιπέδου (ΚΔΒΜ2).

Επίσης το ΚΔΒΜ2 του εκπαιδευτηρίου από το έτος 2014 συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC). Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται επιμορφώσεις εκπαιδευτικών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε διάφορα αντικείμενα όπως είναι η χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, οι καινοτομίες στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών, η Συμβουλευτική, η Διοίκηση της Εκπαίδευσης, η Ειδική Αγωγή κ.ά.   

designed by

© 2021 Εκπαιδευτήρια Παιδαγωγική - Birds