Οι απόφοιτοι του Νηπιαγωγείου - Παιδικού Σταθμού " Birds " εγγράφονται κατά προτεραιότητα στα εκπαιδευτήρια " Παιδαγωγική ".

Τα σχολεία αποτελούν μια ενιαία εκπαιδευτική μονάδα με ενιαίο εκπαιδευτικό - παιδαγωγικό σχεδιασμό, ο οποίος καλύπτει όλη την περίοδο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του παιδιού απο τα 2 ½ έως τα 12 χρόνια του.