Το πρόγραμμα των μουσικών σπουδών τόσο στην προσχολική εκπαίδευση (BIRDS), όσο και στο Δημοτικό Σχολείο (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ) καταρτίζεται σε συνεργασία με ένα από τα ιστορικότερα ωδεία της χώρας, το «Ελληνικό Ωδείο», παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στους μαθητές να ενταχθούν από τη νηπιακή τους ηλικία σε πρόγραμμα μουσικοκινητικής αγωγής (ORFF) το οποίο παρακολουθούν στο νηπιακό κέντρο από εξειδικευμένο προσωπικό και στο Δημοτικό Σχολείο να διδαχθούν ένα οποιοδήποτε μουσικό όργανο (πιάνο, κιθάρα, φλάουτο κλπ).

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται κανονικά στα μαθητολόγια του Ελληνικού Ωδείου Πειραιά και έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του (Διστόμου 3Α), δίπλα ακριβώς από το Δημοτικό Σχολείο «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ» κατοχυρώνοντας έτσι επίσημα από το υπουργείο Πολιτισμού τις σπουδές τους.

(βλ. επίσης στο δικτυακό τόπο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ).