Η διδασκαλία της αγγλικής Γλώσσας στην «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ» δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές από τη Δ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου να αποκτήσουν κατόπιν γραπτής και προφορικής εξέτασης τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Cambridge University μέσω του Ελληνοβρετανικού Συμβουλίου/British Council.

Συγκεκριμένα:
Δ΄ τάξη: Starters
E΄ τάξη: Μoovers
ΣΤ΄ τάξη: Flyers

Λόγω της συνεργασίας των εκπαιδευτηρίων με τον ως άνω εκπαιδευτικό Οργανισμό και με το Ελληνοβρετανικό Συμβούλιο της Αθήνας οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στις αίθουσες των διδακτηρίων του σχολείου.